Segurament és la secció que, per treballar directament amb el possible client, més garanties humanes ha d’oferir.
La nostra secció de preimpressió està preparada per atendre totes les exigències que es plantegin: servei de disseny amb els elements tècnics idonis per a crear, a partir d’una idea, qualsevol tipus de logotip, fulletó, portada de propaganda, imprès corporatiu, capsa, talonari, targeta,… dissenyar i compaginar llibres o revistes.

El nostre equip de preimpressió, provinent de les escoles de disseny, està capacitat per interpretar les idees que el client aporti i també per superar les dificultats que qualsevol tipus d’imprès plantegi.
El diàleg amb el client i les proves d’estat de la feina, són eines imprescindibles per assolir un resultat òptim.