La Impremta Aubert és una empresa del món de les arts gràfiques que va fundar, l’any 1904 a la vila de Camprodon, l’impressor Pere Aubert i Port. El 1912 es va traslladar a Olot, ciutat natal del seu fundador, on romandrà fins l’any 2000, en què davant la necessitat d’ampliar el taller i disposar d’un espai adient, es trasllada al polígon industrial de Can Coromines de Sant Joan les Fonts, situat a uns quatre quilòmetres d’Olot. Des d’aquell any 1904 fins avui, la impremta ha vist passar quatre generacions de la saga dels Aubert i actualment és el besnét de Pere Aubert, Joan Moli i Aubert qui, juntament amb la seva esposa Carme Plana i Nogué, gestionen l’empresa. Fins els anys setanta, l’activitat es va moure en l’àmbit de la tipografia. És a partir d’aquesta dècada que paulatinament es va introduint l’òfset i la fotocomposició. A partir d’aquí el taller es va dotant de la maquinària i de les tècniques més modernes fins assolir l’actual entramat industrial que permet oferir als clients una extensíssima gamma de productes en tots els camps de la impressió.